Следете всички новини и актуални събития на Българска асоциация за лекарствена информация на Фейсбук страницата ни:  

Вижте още новини и актуални предложения на страницата ни в Credoweb:  

Програма за 2018 г. - свали 

Регистрация за безплатно обучение на 30.03.2018 г., начало 12:30ч. - свали

(за всички подновили членство за 2018 г.)

Регистрация за обучение на тема “Medical writing, base for the clinical trial and HTA”, 31.05.2018 – свали”


Регистрация за семинар на тема “Regulatory Update - Brexit, Market Access (HTA); Off-Label Use of Medication for

Children; Orphan Drugs;  Drug Supply - Falsified Medicinal Products – update”, 01.06.2018 – свали”


Регистрация за обучителен курс Regulatory Affairs Update 2018,  октомври-ноември 2018 – свали”
2018

2017 in review

EVENTS 2017
 Подновяването на членството в Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) е със срок 1 март на съответната календарна година, съгласно Устав, чл. 16 (1) 2017 г. 

Тук можете да изтеглите: заявление за ново членство, заявлението за подновяване на членство. Моля, изпратете попълненото заявление на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

При нужда от допълнителна информация: +359 29558586Българска Асоциация за Лекарствена Информация – БАЛИ чества своя 5 - ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на

11 ноември 2015 г. в зала София - сградата на ИНТЕРПРЕД

гр. София 1040, бул. "Драган Цанков" № 36.

По време на мероприятието (коктейл) се проведе конкурс на тема:

Иновации в сферата на здравеопазването”.