Pharmacovigilance BG Documents


Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)                   


1. Съобщения във връзка с лекарствената безопасност - ТУК


2. Справка за получени в  ИАЛ съобщения за

нежелани лекарствени реакции за лекарствен продукт - ТУК

 

3. Информация до фирмите във връзка с лекарствената безопасност - ТУК

 

4. Указания за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност - ТУК

 

5. Инструкция към ПРУ относно изпълнение на изискванията по чл. 194 от ЗЛПХМ - ТУК

 

6. Бюлетини Нежелани лекарствени реакции - ТУК