1.  Job opportunities in Bulgaria - private sector

ДАТА ПУБЛИКАЦИЯКОМПАНИЯПОЗИЦИЯДЛЪЖНОСТ ОПИСАНИЕ
22.03.2019 C3i Europe Medical Information Specialist with English
21.03.2019 ЗЕЙНКРО БЪЛГАРИЯ ЕООД Safety Officer
21.03.2019 СОФАРМА АД Експерт "Медицински дейности"
21.03.2019 C3i Europe Medical Information Specialist with German
20.03.2019 Covance Associate II, Regulatory Submissions, Sofia
19.03.2019 C3i Europe Medical Information Expert with German (Healthcare degree required)
19.03.2019 ЕВРОПА КОНСУЛТ ЕООД Специалист Осигуряване на качеството
18.03.2019 Covance Project Manager Drug Safety, Bulgaria
18.03.2019 IQVIA RDS Bulgaria EOOD Manager, Medical Information and Safety
18.03.2019 IQVIA RDS Bulgaria EOOD Medical Information & Safety Operations Specialist with FRENCH
15.03.2019 ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Manager PVG
15.03.2019 IQVIA RDS Bulgaria EOOD Associate Site Manager with FRENCH
14.03.2019 АДИФАРМ ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства"
13.03.2019 Covance Associate, Drug Safety, Bulgaria
13.03.2019 ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Quality Medical Information Specialist
12.03.2019 ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Safety Specialist
11.03.2019 ЗЕНТИВА КЛОН БЪЛГАРИЯ - КЧЛ Medical Advisor, Local PV Contact
11.03.2019 IQVIA RDS Bulgaria EOOD Associate Site Manager with SPANISH
08.03.2019 PSI PHARMA SUPPORT EOOD Clinical Research Associate II
07.03.2019 АЛВОГЕН ФАРМА ТРЕЙДИНГ ЮРЪП ЕООД Regulatory Affairs Specialist CEE (Maternity Cover)
07.03.2019 ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Information Associate with Italian
06.03.2019 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
05.03.2019 ЕВРОПА КОНСУЛТ ЕООД Regulatory Affairs Specialist
05.03.2019 ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Aggregate Safety Report Writer
05.03.2019 IQVIA RDS Bulgaria EOOD Associate Site Manager with SWEDISH
05.03.2019 ТЪКАННА БАНКА ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД Quality Assurance Manager
01.03.2019 СОФАРМА АД ЕКСПЕРТ "ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ"
30.01.2019 Covance Senior Associate Drug Safety, Sofia

Jobs opportunity in health and pharmaceutical area in Bulgaria/

Обяви за работа в България в областта на здравеопазването и фармацията в jobs.bg: ТУК


2.  Job opportunities in Bulgaria - public sector

ДАТА ПУБЛИКАЦИЯКОМПАНИЯПОЗИЦИЯДЛЪЖНОСТ ОПИСАНИЕ

Job Opportunities in Public Administration (BG)Click Here

Administrative register

Административен регистър 

ТУК

Ministry of Health

Министерство на здравеопазването - МЗ

ТУК

Испълнителна агенция по трансплантация

ТУК

National Council on Prices and Reimbursement of  medicinal products - NCPR

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти - НСЦРЛП

ТУК

Bulgarian Drug Agency - BDA

Изпълнителна агенция по лекарства - ИАЛ

ТУК

National Health Insurance Fund - NHIF

Национална здравноосигурителна каса - НЗОК

ТУК