• KICKOFF СЪС СЪЗДАТЕЛИТЕ НА DANISH PHARMACEUTICAL ACADEMY ПРОВЕДЕ БАЛИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА (05.12.2017г.)

Atrium - водещата датска организация за следдипломна квалификация и създател на Danish Pharmaceutical academy се свързаха с Българска асоциация за лекарствена информация с предложение и молба за провеждане на kickoff в България. С оглед политиката на БАЛИ да работи целенасочено за повишаване професионалната квалификация и компетентности на своите членове, реагирахме своевременно и въпреки изключително натоварената програма на асоциацията в края на годината, реализирахме ивента.

Събитието се проведе на 5 декември 2017 г., с участието на колеги от генеричната и иновативната индустрия у нас. Датската страна беше представена от Тина Йенсен – главен програмен директор по лекарствени регулации в Atrium и Ан Кристине Корсгард - управител на Biomark A.p.S. (Denmark).

Бяха обсъдени въпроси, относно комуникацията и колаборацията между регулаторните органи, научните среди и индустрията в Дания, бяха дискутирани добрите регулаторни практики, както и международното сътрудничество в сферата на лекарствените регулации, и други.

Същевременно, Atrium посетиха и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за работна среща с доц. Асена Стоименова – изпълнителен директор на ИАЛ и Богдан Кирилов – зам. - председател на агенцията. Българска асоциация за лекарствена информация планира съвместните обучения с Atrium да се провеждат и със специалното участие на експерти от ИАЛ.

Надяваме се, тази ивент да постави основите на ползотворно партньорство, което ще осигури на членовете на БАЛИ нови и любопитни възможности за професионална квалификация и усъвършенстване.
  • ЕМА ПУБЛИКУВА РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪТРЕШНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ, ОТНОСНО НОВАТА ДЪРЖАВА - ДОМАКИН (29.09.2017 г.)

На 26.09.2017 г. ЕМА публикува резултати от вътрешно проучване сред служителите си, относно техните очаквания и предпочитания към новата държава – домакин (The staff` s assessment of whether the candidate cities fulfil their needs and expectations was a personal assessment). Към документа няма приложена методология на проучването и показатели, по които участниците са класирали държавите. Изследването е направено сред административния екип на ЕМА, който не включва всички останали 4 500 експерта от ЕС, пътуващи ежемесечно до централата.

Смятаме, че представянето в публичното пространство на резултати от проучвания, без приложена методология и без обективни и валидирани данни, са манипулативни, с цел насочване на общественото внимание към приоритетни 5 държави.

Вижте EMA staff survey


Коментар на проф. Т. Бенишева по темата за clinica.bg


  • „БРЕКЗИТ: ЕМА ТРЯБВА ДА ИМА НОВ ДОМ!” ЗАПОЧВАМЕ ДИГИТАЛНА ДИСКУСИЯ (26.06.2017 г.)

Как ще повлияе лекарствените процедури (CP, MRP, DCP) и QPPVs, QPs излизането на Великобритания от ЕС, чийто холдери (ПРУ – притежател за разрешение за употреба) са пряко свързани с Брекзит, в предвид, че срокът за приключване на лекарствените процедури е 29 март 2019 г., 23:59ч.?

Отговорите на този и още много други въпроси, пряко свързани с една от най-горещите теми в следващите месеци в Европа и у нас, ще бъдат обсъждани в credoweb.bg – социалната платформа за здраве в България.

Започваме дигиталната дискусия „Брекзит: ЕМА трябва да има нов дом!”.

Модератори на дискусията са трима безспорни професионалнисти и топ - експерти:

1. Авторът на идеята България да се бори за хостване на Европейската агенция по лекарствата след Брекзит - проф. Татяна Бенишева, дмн, MDRA; Медицински университет – София, ФОЗ; Президент на Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ);

2. Зоя Паунова, изпълнителен директор, Astra Zeneca;

3. Георги Руйчев, изпълнителен директор, БФБЛ;

Припомняме, че премиерът Бойко Борисов заяви публично, по време на посещение в Брюксел, че България е способна и ще се бори за домакинстване на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския банков орган след Брекзит, които към момента са ситуирани в Лондон.

За да следите дискусията, задавате въпроси, споделяте мнения и коментари е необходимо да сте регистриран потребител в credoweb.bg.

Условията и начина на регистрацията вижте на https://www.credoweb.bg/register.

Припомняме, че процедурата за преместването на ЕМА вече стартира. Срокът за подаване на заявки за хостване на агенцията е 31 юли 2017 г.

За актуални новини и коментари, във връзка с предстоящето релокиране на ЕМА, следете www.badibg.org и Facebook страницата на Българска асоциация за лекарствена информация.


https://www.youtube.com/watch?v=LsGdP2hSdtI


  • ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ E ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА ACEMEA - ADVISORY COMMITTEE EUROPA, MEDDLE EAST AND AFRICA, КЪМ DIA EMEA (20.09.2017г.)

Проф. Татяна Бенишева – председател на Българска асоциация за лекарствена информация, бе избрана за член на Консултативния съвет за Европа, Близкия Изток и Африка (Advisory Committee Europa, Meddle East and Africa - ACEMEA) към DIA EMEA.

Чест е, че световна организация с над 50 – годишна история и над 30 000 члена от целия свят, като DIA (the Drug Information Association), отправя предложение към председателя на БАЛИ, с изключително стратегическо значение.

Екипът на Българска асоциация за лекарствена информация честити признанието на проф. Т. Бенишева и й желае успехи в поредното професионално предизвикателство.


  • БЪЛГАРИЯ ИЗДИГНА КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ ЗА ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЕМА) СЛЕД БРЕКЗИТ (01.08.2017)

31 юли 2017 г., последният ден за подаване на заявления за хостване на ЕМА след BREXIT, Министерският съвет на Република България издигна кандидатурата на София. С гордост заявяваме, че Българска асоциация за лекарствена информация вложи изключително много усилия и ресурс, за да сигнализира и провокира Правителството и държавните институции, че трябва да кандидатстваме, да заявим интерес и да бъдам в листата на държавите – членки на ЕС, които допринасят за утвърждаване целите на европейските политики.

От пролетта на миналата година, председателят на БАЛИ – проф. Татяна Бенишева, многократно алармира органите, взимащи политическите решения у нас, чрез активна и целенасочена медийна кампания. За период от една година, Асоциацията комуникира темата ЕМА и предстоящата й релокация, чрез десетки писма до Президенство, Министерски съвет, Министерство на Външните работи, Народно събрание, Министерство на здравеопазването и Омбудсмана на Републиката. Получихме подкрепа на много неправителствени организации в сектора, както и бизнес форуми. Провокирахме публична дискусия по темата в Credoweb.bg, подготвихме и разпространихме стотици информационни листовки за ползите от хостването на ЕМА, бяхме поканени в събития на други организации, за да презентираме и разясним защо е важно и задължително България да зави интерес за домакинство на Агенцията. Към днешна дата, отчитаме, че усилията ни си заслужаваха.

През ноември 2017 г., ЕК ще вземе решение, посредством гласуване, коя ще бъде новата държава – домакин на Европейската агенция по лекарствата след  BREXIT.

Новини по темата следете на нашия сайт и Facebook страницата ни.

Виж Решение на Министерски съвет на Република България:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=4260&g

EMA in Bulgaria – clips and website