През месец ноември 2012 г. беше проведен първият курс по Лекарствени регулации - Drug Regulatory Affairs !!

Интересът беше невероятен, включиха се както начинаещи, така и експерти от фарма-индустрията!

Вижте снимки от курса в нашата facebook страница:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444227258958815.97375.165468750168002&type=3

Курсът започна с общите направления по лекарствена регулация и премина в по-сложни теми от интелектуална собственост, генерици и биоподобни лекарства и търсене на релеванта информация и обсъждане на казуси!

В първия модул се включиха лектори от Санофи, МУ- София и Прескрипция !! За повече информация вижте снимките на сайта на БАЛИ! Курсът протече в 5 модула с общо 70 участника от фармацевтичната индустрия и начинаещи извън бранша.


 

 


 

На 16 октомври 2012 г. се проведе семинар за практически съображения за новото законодателство за лекарствена безопасност след неговото въвеждане – юли 2012; нови изисквания към ДДП/ДПП за борба с фалшивите лекарства 3 месеца преди въвеждането им от Януари 2013; Оценка на здравна технология (ОЗТ) Eunetha проект относно ОЗТ ценообразуване иреимбурсиране на лекарства. За повече информация вижте програмата .

CV на лекторите от проведения семинар може да видите като натиснете ТУК

Място за провеждане на семинара: София, бул. "Янко Сакъзов" 26 в аулата на НЦЗПБ


On October, 16th 2012 a seminar will be held on the following topics: Practical considerations of the new Pharmacovigilance legislation after its implementation - July 2012; New GDP/GMP-requirements to combat falsified medicines - 3 months before the implementation in January 2013; Health Technology Assessment (HTA) in the EU and the global impact on the regulatory affairs (The Eunetha Project). For more information, please see the program

 


 


 

Проведен регулаторен форум в областта на лекарствата -26 април 2012

На 26 април 2012 г. се проведе семинар за новите изисквания, съгласно Регламент (ЕО)No 1235/2010 и Директива 2010/84/ЕО на Европейския парламент и Съвет относно лекарствената безопасност, в сила от юни 2012 и вариации, свързани с лекарствена безопасност, новите изисквания спрямо ДДП и ДПП относно фалшифицирани лекарства и изискванията към ПРУ, ценообразуване и реимбурсиране на лекарства в България спрямо референтните страни – членки, оценка на здравните технологии (ОЗТ) в ЕС, с участието на български лектори, както и чуждестранни лектори от Германия и от Агенцията в Швеция (MPA-Sweden). За повече информация вижте програмата

Dear Colleagues, New Pharmacovigilance legislation regulation (EU) )1235/2010 and Directive 2010/84/EU of the European Parliament and the Council. and the PhV variations - follow up; new GDP/GMP-requirements to combat falsified medicines; Drug Pricing & Reimbursement Systems and Health Technology Assessment (HTA) in the EU presented by Bulgarian and German speakers and speaker from the agency in Sweden (MPA-Sweden)- on April 26, 2012. Please see the Program

Short biography of the speakers and chairs at the workshop of theon 26 of April 2012 in Sofia, BulgariaBULGARIAN ASSOCIATION FOR DRUG INFORMATION