Фотогалерии от семинарите, организирани от БАЛИ през 2011 г.


Photo Galery of the workshop on Pharmaceuticals, 27 October, 201д in Past events http://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7


Photo Galery of the workshop on Pharmaceuticals, 28 June 2011:| Registration | Opening SessionsCoffee breaks


Photo Galery of the workshop on Pharmaceuticals, 09 March 2011: | Registration | Opening | SpeakersSessionCoffee breaks |

 


 

 

2011-11-05

The objectives of the Bulgarian Association for Drug Information were presented at the 1st Balkan Clinical Trias Conference

 


Уважаеми колеги, На 27 октомври 2011 г. се проведе семинар за проследяване на лекарствена информация (лингвистична проверка), вариации, системи за ценообразуване и реимбурсиране на лекарства и оценка на здравните технологии в ЕС с участието на български лектори, както и чуждестранни лектори от регулаторния орган - BfArM. За повече информация вижте програмата

 

Dear Colleagues, Workshop on Product Information (Linguistic Check) and Variations - follow up, and Drug Pricing & Reimbursement Systems and Health Technology Assessment in the EU with Bulgarian speakers and speakers from the German agency - BfArM on 27 October, 2011 Please see the Program.

Photo Galery of the workshop on Pharmaceuticals, 27 October, 2011:

 

| Registration | Opening SessionsCoffee breaks |Other

Уважаеми колеги, На 27 октомври 2011 г. се проведе семинар за проследяване на лекарствена информация (лингвистична проверка), вариации, системи за ценообразуване и реимбурсиране на лекарства и оценка на здравните технологии в ЕС с участието на български лектори, както и чуждестранни лектори от регулаторния орган - BfArM. За повече информация вижте корица на програматапрограмата и регистрационната форма. .

Dear Colleagues, Workshop on Product Information (Linguistic Check) and Variations - follow up, and Drug Pricing & Reimbursement Systems and Health Technology Assessment in the EU with Bulgarian speakers and speakers from the German agency - BfArM will be held on 27 October, 2011 Please see the cover of the ProgramProgram and the Registration form where a special registration rate till end of September is valid.

 


 

 

Семинар за проследяване на лекарствената безопасност въз основа на Регламент на Комисията 1235/2010 с срок на въвеждане 2 юли 2012 с участието на български лектори и лектори от немския регулаторен орган -BfArM. За повече информация вижте програмата

Workshop on pharmacovigilance 28.06.2011 based on Commission Regulation 1235/2010, deadline for implementation for all MA-procedures - 2nd June 2012. Bulgarian speakers and speakers from the German agency - BfArM. Please see the Program


Photo Galery of the workshop on Pharmaceuticals, 28 June 2011:

 

| Registration | Opening SessionsCoffee breaks |

 

 


Фотогалерия - лектори БАЛИ

 

 

 


 

Workshop on Pharmaceuticals Program
(9 March, 2011)

 


Photo Galery of the workshop:

Photo Galery of the workshop on Pharmaceuticals, 9 March 2011:

| Registration | Opening | Лектори |Sessions | Coffee breaks |