10% отстъпка до 30 април 2018 г. при регистрация за уъркшоп „Regulatory Update – Brexit implications for MAHs, Market Access (HTA); Off-Label Use of Medication for Children; Orphan Drugs; Drug Supply - Falsified Medicinal Products – updatе”

От днес до края на месеца, регистрацията за големия семинар на БАЛИ на 1 юни е с 10% отстъпка от редовната такса участие. Събитието, което е едно от най-значимите в сектора, ще се проведе в зала София на Интерпред – СТЦ.

През януари 2018 г. ЕК прие законодателно предложение в областта на ОЗТ, което предоставя единен подход в оценката на добавената стойност при ОЗТ,  с унифициране на клиничната ефективност в страните членки. Всички детайли и последствия, които произлизат от това, ще бъдат презентирани и дискутирани по време на уъркшопа от лекторите д-р Мира Павлович – Ганасция (Франция), д-р Бирка Леман (Германия), както и представители на регулаторните органи и академията в България.

Участниците в събитието ще имат възможност да се запознаят:

  • с възможностите и ролята на предизвикателствата, които ОЗТ представляват в ЕС и България;
  • с последствията от Брекзит за ПРУ – генерични и иновативни компании, които до 29 март 2019 г. следва да актуализират редица дейности, вкл. и с нашите институции;
  •  с предизвикателствата в областта на off-label use при лекарствените продукти за педиатрична употреба;
  •  с информация от представителя на България в Комисиите за редки болести и лекарства-сираци в ЕМА; с българския опит в ОЗТ;

 Регистрацията за уъркшопа продължава до изчерпване на свободните места в залата.

 Очаквайте актуални новини за събитието тук и във Facebook страницата на асоциацията.