Приключи Common Technical Document of the Dossier of MPs (eCTD)

One Day Face to Face Training Course


На 9 ноември 2018 г., БАЛИ проведе еднодневния трейнинг Common Technical Document of the Dossier of MPs (eCTD). Лектори в обучението бяха експерти от Lorenz Life Sciences Group - Agnieszka Sielicka и Elsmarie Eggers.

15 експерти от фармаиндустрията у нас, бяха запознати с най-новото при електронно подаване на документи от заявителите до регулаторните органи.

Това беше вторият eCTD трейнинг, който БАЛИ организира в рамките на две години. Поради големия интерес от страна на индустрията, Асоциацията планира организирането на eCTD трейнинг и през предстоящата година.