КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ

проведен октомври - декември 2013 г.

Място на провеждане

Аулата на Националният център по заразни и паразитни болести

/НЦЗПБ/, бул. „Янко Сакъзов №26, София 1504


Вижте прикачената програма

 

Program in English


Снимки от Мoдул 1 и 2 - октомври 2013

Снимки от Мoдул 3 - ноември 2013

Снимки от Мoдули 4 и 5 - 2013 г.

 


СЕМИНАР НА ТЕМА:

НОВОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ДЕКЕМВРИ 2012 Г., ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДДП/ДПП ЗА БОРБА С ФАЛШИФИЦИРАНИТЕ ЛЕКАРСТВА, ПАРАЛЕЛЕН ВНОС, НОВИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСАЦИЯ

26. април 2013 г.Хотел «САМОКОВ» - Боровец.