Становища 2017 г.

  • Уважаеми колеги, на 08.11.2017 г. БАЛИ изпрати до Народното събрание на РБ, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, БЛС, БФС, БГФармаА и ARPharM свое Становище, във връзка със законопроект за бюджет на НЗОК за 2018 г. 
  • Уважаеми колеги, на 24.08.2017 г. БАЛИ изпрати до министъра на здравеопазването приложения към ЗИД на ЗЛПХМ, публикуван на 10.08.2017 г. на сайта на Министерство на здравеопазването.
  • Уважаеми колеги, вижте консолидирана версия на  ЗЛПХМ със законопроект на МЗ от 17.08.2017 г. Всички предложения на МЗ са интегрирани.


Становища 2016 г.

Становища 2015 г.

Становища 2011 г.