2017 г.

  • Виж консолидирана версия на ЗЛПХМ със законопроект на МЗ от 17.08.2017 г. Всички предложения на МЗ са интегрирани.
  • Уважаеми колеги, на 24.08.2017 г. БАЛИ изпрати до министъра на здравеопазването приложения към ЗИД на ЗЛПХМ, публикуван на 10.08.2017 г. на сайта на Министерство на здравеопазването.,

Вижте Становището ТУК


2016 г.

Уважаеми колеги, на 18.11.2016г. БАЛИ изпрати до министъра и зам. министъра на Здравеопазването становище относно ЗЛПХМ с изх. № 411/18.11.2016г.

Може да свалите становището от ТУК


2015 г.

Уважаеми колеги, на 19.10.2015г. БАЛИ внесе становище в НС с изх. № 318/19.10.2015г. относно проект на "Постановление за изменение и допълнение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти", публикуван на сайта на МЗ от 07.10.2015г.

Може да свалите становището от ТУК


Уважаеми колеги, на 28.09.2015 г. БАЛИ внесе становище, относно проект за “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии”, като в представения проект се очертават основни и значими противоречия и разминавания в концепцията, както и липсата на съгласуваност и хармонизация с документи от същата област.

БАЛИ благодари на всички членове, които направиха предложения по посочения документ!!!


АРХИВ