Закон за Здравето

Обн. ДВ. бр.70 от10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.82 от12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.95 от20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.13 от8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.42 от4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.9 от28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45 от14 Юни 2011г.,изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012г., изм. и доп. ДВ бр. 54 от 17 юли 2012, доп. ДВ. бр. 60 от 7 август 2012 г., , изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г, изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г, изм. ДВ. бр.68 от 02 Август2013г , доп. ДВ бр. 99 от 15 ноември 2013,  изм. ДВ бр. 104 от 3 декември 2013, изм. и доп. ДВ бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм и доп. ДВ бр. 1 от3 януари 2014 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ брой 9 от 3 февруари 2015г., доп. ДВ бр. 72 от 18 септ. 2015 г., доп. ДВ бр. 80 от 16 окт.2015г., доп. ДВ бр. 102 от 29 декември 2015г., доп. ДВ. бр. 17 от 1 март 2016 г. изм и доп. ДВ бр. 27 от 5 април 2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. ДВ бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. ДВ бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 18 от 27 февруари 2018 г., доп. бр. 77 от 18 септ. 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм и доп. ДВ бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23 юли 2019 г.,доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г., изм. ДВ бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп. ДВ бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ бр. 67 от 28 юли 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г., изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г., доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г, ДВ бр. 66 от 1 август 2023 г., изм. ДВ. бр.80 от 19
Септември 2023г., доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.