ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 31 от 14.04.2006 г., в сила от 14.04.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), изм., бр. 51 от 23.06.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 23 от 23.03.2010 г., бр. 25 от 30.03.2010 г., изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., доп., бр. 80 от 12.10.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 02 Август2013г. доп. ДВ бр. 26 от 21 март 2014 г., изм. ДВ бр. 14 от 20 февруари 2015 г., доп. ДВ бр. 56 от 24 юли 2015г., изм. ДВ бр. 28 от 8 април 2016 г., доп. ДВ  бр. 44 от 10 юни 2016 г., доп. ДВ бр 88 от 8 ноември 2016 г., изм. ДВ бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. ДВ бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 59 от 17 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ бр 77 от 18 септ. 2018 г., доп. ДВ бр. 106 от 21 декември 2018 г.