Pharmacovigilance BG Documents


Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)                    


1. Съобщения във връзка с лекарствената безопасност - ТУК


2. Справка за получени в  ИАЛ съобщения за

нежелани лекарствени реакции за лекарствен продукт - ТУК


3. Информация до фирмите във връзка с лекарствената безопасност - ТУК


4. Указания за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност - ТУК


5. Инструкция към ПРУ относно изпълнение на изискванията по чл. 194 от ЗЛПХМ - ТУК


6. Бюлетини Нежелани лекарствени реакции - ТУК