BG - Medical Devices Documents1.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) Медицински изделия:

-          Съобщения - ТУК

-          Бланки – медицински изделия - ТУК

-          Указания - ТУК

-          Система за безопасност -ТУК

-          Ръководства - ТУК

-          Клинични изпитвания - ТУК


2.

Министерство на здравеопазването 

– клинични изпитвания на медицински изделия - ТУК


3. Закон и Наредби за медицинските изделия - ТУК