Становища 2015 г.

Уважаеми колеги, на 19.10.2015г. БАЛИ внесе становище в НС с изх. № 318/19.10.2015г. относно проект на "Постановление за изменение и допълнение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти", публикуван на сайта на МЗ от 07.10.2015г.

Може да свалите становището от ТУК


Уважаеми колеги, на 28.09.2015 г. БАЛИ внесе становище, относно проект за “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии”, като в представения проект се очертават основни и значими противоречия и разминавания в концепцията, както и липсата на съгласуваност и хармонизация с документи от същата област.

БАЛИ благодари на всички членове, които направиха предложения по посочения документ!!!