ОТНОВО ПЪЛНА ЗАЛА ЗА МОДУЛ 4 ОТ КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ 2016 на БАЛИ

 

„Медицински изделия и безопасност, ОЗТ при реимбурсиране на лекарствени продукти - основни понятия и изготвяне на анализ  -  I част“ бе темата на поредния семинар от есенния курс на БАЛИ. Събитието се проведе на 25 ноември 2016 г., в зала Централ на столичния хотел Форум.

По традиция, десетки експерти в лекарствените регулации участваха в семинара и научиха най-новото в сектора от лекторите д-р Вили Топалова /Линдек/, маг. Фарм. Тодор Даракчиев /ИАЛ/, маг. Фарм Ивайло Иванов /Санофи Авентис/, доц. Ралица Райчева /МУ – Пловдив/, Пламен Немчев /PP&IT Consulting/ и проф. Татяна Бенишева /МУ – София/.

Двама от участниците и този път си тръгнаха от събитието освен с много нова информация и с предметни награди, в контекста на предстоящите Коледни празници.

Курс по Лекарствени Регулации 2016 г. ще приключи този петък, 2 декември 2016 г., с Модул 5. Семинарът е с начало 9:00 ч., зала Централ, хотел Форум, София.

 

Всички членове на БАЛИ имат възможност да прегледат повторно презентациите на лекторите, които са публикувани в затворената секция на www.badibg.org, посредством персоналните си пароли за достъп. Отново там, са публикувани тестовете от отделните модули с верните отговори, имената на най-добре представилите се в тестовете, отново по модули и още много професионална и полезна информация.


 

eCTD WORKSHOP С ЕКСПЕРТИ ОТ LORENZ LIFE Life Sciences Group ОРГАНИЗИРА БАЛИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016

Петнадесет експерти в лекарствените регулации у нас, имаха възможност да участват в eCTD семинара, организиран от Българска Асоциация за Лекарствена Информация. Събитието се проведе на 18 ноември, в зала Пловдив на Interpred WTC, Sofia. Обучението беше водено от двама експерти на Lorenz Life Sciences Group - Agnieszka Sielicka и Matthias Schremser.

Семинарът беше обявен за група от 12 души. Поради изключително големия интерес и желание за участие, БАЛИ успя да договори участието на още трима експерти. Участниците получиха и сертификат за проведеното обучение.

В резултат на проведената анкета, по време на събитието, стана ясно, че има голямо желание и интерес от страна на участниците, за организиране на бъдещи подобни обучения от БАЛИ. Проф. Татяна Бенишева, председател на Българска Асоциация за Лекарствена Информация, се ангажира да планира и през 2017 г. идентични семинари, които носят безспорни ползи за участниците, повишавайки професионалната им квалификация и експертиза.

Снимки от събитието - ТУК


 

ПРИКЛЮЧИ СЕМИНАРЪТ „ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ – АКТУАЛНА РЕГУЛАТОРНА РАМКА, II ЧАСТ“ - МОДУЛ ОТ КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ 2016 Г.

На 11 ноември 2016 г., БАЛИ проведе семинар на тема „Лекарствена безопасност – актуална регулаторна рамка, II част“. Събитието е част от Курс по Лекарствени Регулации 2016 г. Темата беше представена от лекторите проф. д-р Барбара Зикмюлер, Проф. д-р Аксел Тиле, д-р Мария Попова, Д-р Екатерина Генова, маг. Фармацевт Виолета Илиева, д-р Ева Борисова, д-р Вили Топалова. Модератор на събитието беше маг. фармацевт Константин Качулев.

По традиция, двама от участниците получиха комплимент от БАЛИ. Наградите бяха присъдени за коректно попълнена анкетна карта и оставена при регистрация визитна картичка.

Снимки от събитието са публикувани във Facebook страницата на асоциацията, както и на www.badibg.org

Курс по Лекарствени Регулации 2016 продължава с модули 4 и 5:

Модул 4 – 25 ноември 2016 г. - Медицински изделия-промени в регулаторната рамка. ОЗТ при изготвянето на оценъчните доклади и реимбурсирането на лекарствените продукти - I част.

Модул 5 – 2 декември 2016 г. - ОЗТ при изготвянето на оценъчните доклади и реимбурсирането на лекарствените продукти – методология - II част.

Модул 3 - Лекарствена безопасност- актуална регулаторна рамка - II част

11.11.2016г., хотел "Форум" София

 


 


„ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ – I ЧАСТ“ ПРОВОКИРА ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС СРЕД РЕГУЛАТОРНАТА ОБЩНОСТ У НАС

 

На 21 октомври 2016 г., БАЛИ проведе Модул 2 от Курс по Лекарствени Регулации 2016 г. който събра на едно място регулаторни експерти от почти всички фармацевтични компании у нас. Опитните лектори, д-р Вили Топалова /Линдек България АД/, д-р Ева Борисова /Салвис Фарма ООД/ и Мария Долева /Бьорингер Ингелхайм/ ни запознаха с предстоящите промени през 2017 г. в областта.

Д-р Ева Борисова, изп. директор на Салвис Фарма, провокира конструктивни обсъждания чрез формата The World Cafe /Световно кафене/. В работни групи, се обсъди темата за съответствието на лекарствената безопасност към мисията на компаниите.

Изтеглени бяха и специални награди, като Пейко Ангелов от Бьорингер Ингелхайм получи бутилка калифорнийско вино, като стимул за напълно и коректно попълнена анкетна карта. Гергана Семова от Фарм Дедикт ООД, получи интернационалния символ на империята Дисни – Мики Маус.

Снимки от събитието, може да видите във фейсбук: https://www.facebook.com/Bulgarian-Ass%D0%BEciation-of-Drug-Information-BADI-165468750168002/ .

Курс по Лекарствени Регулации 2016 продължава с Модул 3 – „Лекарствена безопасност- актуална регулаторна рамка - II част“, който ще се проведе на 11 ноември 2016 г. с чужди лектори от Германия и от ИАЛ

Модул 2 - Лекарствена безопасност- актуална регулаторна рамка - I част

21.10.2016г., хотел "Форум" СофияФотоархив
: РЕГИСТРАЦИЯ | УЧАСТНИЦИ | ЛЕКТОРИ | КАФЕ ПАУЗА

 


 

 

ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ПРОТЕЧЕ МОДУЛ 1 ОТ КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ 2016

При изключителен интерес и активност от страна на фармацевтичната общност у нас, премина първият модул от Курс по Лекарствени Регулации 2016, организиран от БАЛИ. Обучението на тема „Регулаторна рамка на генеричните и биологични лекарствени продукти – биоподобни, алергени и ваксини“ се проведе на 7 октомври 2016 г., с участието на над 110 експерти, в лекарствените регулации, които се запознаха с най-новата и актуална информация по темата.

Специален гост-лектор на събитието беше Д-р Криста Лампинг - MSc.MDRA-Германия, дългогодишен експерт по лекарствени регулации. От българска страна, лекции представиха Диляна Стоева - Рамус Медикал, проф. Татяна Бенишева - МУ-София, Георги Николов – НЦИПБ, Петя Стратиева и Антоанета Ваклинова – Санофи Пастьор.

Професионален интерес към обучението проявиха и студентите от Фармацевтичния факултет към МУ – София. След специално подготвена за тях лекция от проф. Татяна Бенишева, студентите имаха възможност да се срещнат лице в лице с експерти по лекарствени регулации, работещи за едни от най-големите фарма компании у нас. В резултат на активността от страна на студентите и искреното им желание да се информират повече по темата, БАЛИ заяви готовност и желание да организира обучения по Лекарствени регулации за начинаещи.

Курс по Лекарствени Регулации 2016 продължава с Модул 2 – „Лекарствена безопасност- актуална регулаторна рамка - I част“, който ще се проведе на 21 октомври 2016 г.

Модул 1 - курс по лекарствени регулации

07.10.2016г., хотел "Форум" София

 

Програма на курсаCV Лектори

ФотоархивРЕГИСТРАЦИЯУЧАСТНИЦИЛЕКТОРИКАФЕ ПАУЗА


Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ) организира семинар на 27.05.2016 г. в залата Интерпред –бул. Драган Цанков № 36, гр. София.

На мероприятието присъстваха 150 участници, като официални гости на събитието бяха представители на Народното събрание,д-р Даниела Дариткова, Изпълнителна агенция по лекарства, Комисията за оценки на здравни технологии (ОЗТ), Факултет по обществено здраве при МУ-София представляван от Цекомир Воденичаров и фарма индустрията.

Изтъкнати експерти като проф. Панос Канавос, директор в London School of Economic и г-н Питър Бахман, председател на Координационната група - CMD(h), със седалище в ЕМА изнесоха доклади, относно предизвикателствата в оценки на здравни технологии и разрешителните режими MRP/DP.

Участниците имаха шанс да споделят добри практики и да обсъдят някои предизвикателства и неясноти при прилагането на лекарствените регулации у нас и по-специално на оценки здравни технологии.

Програма на семинара - BG EN CV Лектори

Поздравителен адрес от ректора на Медицински Университет-София проф. д-р Вихра Миланова,дмн - ТУК

Снимки: Регистрация | Лектори | Участници | Кафе пауза

 

Bulgarian Association for Drug Information (BADI) organized a conference on May 26th and 27th 2016

at Sofia Hall – INTERPRED building, 1040 Sofia.

The event was attended by 150 participants, as official guests of the event were Dr. Daniela Daritkova,

Chairperson of the Health Committee at 43rd National Assembly, Prof. Tzekomir Vodenicharov MD the Faculty

of Public Health, Medical University of Sofia, Chairpersons of leading pharma companies, representatives of

the Bulgarian Drug Agency, the Commission for Health Technology Assessment (HTA) and pharma  industry.

Prominent experts like Professor. Panos Kanavos (director at London School of Economic) and

Mr. Peter Bachmann (Chairman of the Coordination Group - CMD (h), headquartered in EMA) gave presentations

on the new challenges in health technology assessment and authorization schemes MRP / DP.

Participants had the chance to share best practices and discuss some challenges and uncertainties in

the implementation of drug regulations in the country and in particular health technology assessments.


Уважаеми колеги,

приключи семинара на 26 май 2016 г. на тема Лекарства за педиатрична употреба.

Програма на семинара - BG EN |CV Лектори

Снимки: Регистрация | Лектори | Участници | Кафе пауза


На 25 март 2016 г. се проведе безплатно обучение за членовете на БАЛИ, с подкрепата на ФОЗ.

Темите, които бяха обхванати са следните:

Оценка на здравните технологии - принципи и практики

Комисия по редки заболявания – цел, задачи и функции

Приложение на многокритериен анализ при оценка на здравни технологии за редки болести

Различните подходи за оценка стойността на лекарства-сираци използвайки НТА:

Доказателствата от 4 европейски страни

Развитие на ОЗТ и законодателство в България

Примери за прилагането на ОЗТ в България

/проучване в реална терапевтична среда на разходите за лечение на ХОББ/

Място на провеждане УМБАЛ „Света Екатерина”, бул. „Пенчо Славейков“ №52, София

Проф. Цекомир Воденичаров – Декан на ФОЗ, МУ-София;

Доц. Добриана Сиджимова откриха семинара.

Модератори бяха: Проф. Татяна Бенишева, Елена Никод, Проф. Георги Христов,

Доц. Антония Янакиева, Проф. Румен Стефанов, Георги Искров, д- Борисла Борисов,

Проф. Генка Петрова, гл.ас.Мария Димитрова