2011

25 -11-2011 Уважаеми колеги на 25.11.2011 г БАЛИ внесе в МЗ становище относно Проeкт на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията,правилата и критериите за включване,промени и/или изключване на лекарствени продукти от ПЛС и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране. Становището бе изготвено въз основа на предложения на членове и заинтересовани страни в областта на регулацията за цени и реимбурсиране у нас. Който желае може да изтегли станивището. БАЛИ благодари на всички членове, които направиха предложения по посочения документ!!