Уважаеми членове на БАЛИ,
    Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо Събрание, което ще се проведе на 14 май 2021 г., от 14.00 часа., на адрес: гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16. За повече информация вижте тук.


    Обучения 2021 | Регистрационна форма | Пакетна/индивидуална регистрация