2022 г.

07/11/2022
„ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Над 90 експерти от индустрията, ИАЛ и МУ-София участваха във второто събитие от Курс по лекарствени регулации, който се проведе в хибридна форма.
На дневен ред бяха поставени и дискутирани въпроси, и проблеми от практиката, с първостепенно значение за успешното им разрешаване.
More...


Program Module 2 – 04.11.2022 | Registration form |Lecturers Module 218/10/2022
LATEST IN MEDICATION SAFETY PRESENTED IN FIRST MODULE OF DRUG REGULATORY AFFAIRS TRAINING COURSE 2022

Unprecedented transparency of all PRAC decisions during the pandemic

Over 90 regulatory experts participated in the first module of this year's DRUG REGULATORY AFFAIRS TRAINING COURSE. The event took place on October 7, 2022, in a completely online format and presented some of the most current and hot topics in the sector in the field of drug safety. Speakers were well-established names in the pharmaceutical regulations in Bulgaria and Germany.

More.......
DRUG REGULATORY AFFAIRS – UPDATE | ANNUAL CONFERENCE 2022 | June 2nd 2022, Sofia, Bulgaria
„Revolution in Regulatory Affairs - How the pandemic is shaping the regulatory field and sciеnce”

Registration form in ENG
| Program | CV Lecturers | Working language: englishFOUNDATION SKILLS IN DRUG REGULATORY AFFAIRS` 22| MAY 12-13, 2022 | TRAINING COURSE

Програма | CV Lecturers
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


Уважаеми членове на БАЛИ,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 14.01.2022 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание, което ще се проведе на 01 април 2022 г., от 14.00 часа., на адрес: гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча”№ 16.
Общото събрание  се провежда  присъствено или неприсъствено (дистанционно - чрез интернет технология „Webex“ или „Zoom“) или смесено и по двата  начина  (присъствено и дистанционно).

1.      Отчет на дейността на БАЛИ през  2021 г. ;
2.      Отчет на бюджета на БАЛИ за 2021 г.;(Приемане на ГФО за 2021 г.)
3.      Представяне на план за дейността на БАЛИ през 2022 г. и проекто-бюджет;
4.      Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2022 г.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618  гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  до 31.03.2022 година.
Съобщение за събитието ще намерите и на интернет страницата на БАЛИ,    www.badibg.org - направление „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в общото събранието.

2021 г.17/12/2021

На бутикова церемония, проведена на 10 декември 2021 г., Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) връчи плакети на фармацевтични компании, по повод своя 10-годишен юбилей, който Асоциацията отбеляза през 2020 г. Сред отличените в индустрията в България са:
-    Медокеми ООД за най-бързо развиваща се генерична компания в областта на  централна нервна система (ЦНС)
-    Астелас Фарма България за дългогодишен социален принос в областта на трансплантациите в България
-    Новартис България ЕООД за достъп до генни терапии
-    Смарт Ес Фарма за иновации в областта на неврологията и рехабилитацията
-    Екофарм ЕООД за една от най-бързо развиващите се генерични компании.

Повече тук

04/12/2021
Над 110 регулаторни експерти от индустрията и регулаторните органи взеха участие в третия и последен модул от тазгодишния Курс по лекарствени регулации 2021, които се проведе в изцяло онлайн формат, на 3 декември 2021 г. Повече тук06/11/2021

Над 100 регулаторни експерти участваха във втория модул на Курс по лекарствени регулации 2021, който БАЛИ проведе на 5 ноември 2021 г.
Сред лекторите бяха членовете за България на двата основни комитета на Европейската агенция по лекарствата - проф. Илко Гетов, МУ-София и член на CHMP, EMA и д-р Мария Попова, ИАЛ и член на PRAC, EMA. Повече за лекторите и дискусиите тук.


08/10/2021

НАЙ-НОВОТО В ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНО В ХИБРИДНО СЪБИТИЕ В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ

Pharmacovigilance, Pharmacoepidemiology, Regulatory - update бяха основните топици в първия модул от Курс по лекарствени регулации 2021.
Събитието се проведе на 8 октомври 2021 г., в хибриден формат, поради действащите противоепидемични мерки в страната.
Над 70 участници научиха най-новите и актуални моменти в лекарствената безопасност от топ-реглаторни експерти в България и Германия.
Сред лекторите бяха проф. Барбара Сикмюлер, проф. Аксел Тиле, д-р Бирка Леман, д-р Ян Шафер, д-р Маргарита Строкова, д-р Даниела Чернева и проф. Татяна Бенишева.
Модератори на двете сесии от събитието бяха проф. Барбара Сикмюлер и проф. Татяна Бенишева. Повече тук
29-30.09.2021
Foundation Skills in Drug Regulatory Affairs | Training course се състоя на 29 и 30 септември 2021. Проведохме събитието в хибриден формат, за да
осигурим участие на всички заявили желание, предвид противоепидемичните COVID-19 мерки.
Лектори в тазгодишното обучение бяха д-р Маргарита Строкова, д-р Даниела Чернева, маг.фарм. Елка Бончева, маг.фарм. Валентин Копанаров, проф. Валентина Петкова и проф. Татяна Бенишева. Повече тук


10/09/2021

На 10 септември 2021г., БАЛИ организира онлайн "про-боно" събитие на тема: ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, като повече от 45 човека се включиха в дискусията с най-наболели въпроси. Повече тук


04/06/2021 Семинар
Drug Regulatory Affairs – Update e-Conference | Digital event only | June 04, 2021
Program | Registration form | CV Lecturers


04/06/2021

На 04 юни 2021г. Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) проведе Годишна конференция Drug Regulatory Affairs – Update.
На събитието присъстваха водещи лектори от България и чужбина – Prof. Dr. Barbara Sickmueller от Немската асоциация за лекарствена информация /DGRA/, Karl-Heinz Loebel /Director of PharmaLex GmbH/, Dr. Birka Lehmann, Prof. Dr. Folker Spitzenberger и Dr. Marta Swierczynska от Швейцария докладваха последните новости в областта на лекарствените регулации.
Лекторите от българска страна, в лицето на д-р Маргарита Строкова, д-р Даниела Чернева и Веска Гергова от Изпълнителна агенция по лекарства, представиха актуални теми във фарма-сектора и общественото здравеопазване.
Над 100 човека - представители на фармацевтичната индустрия, организации в сектора, Фармацевтичен Факултет към МУ-София, както и специални гости от ИАЛ взеха участие в е-конференцията Drug Regulatory Affairs – Update.

02/04/2021

Над 90 представители на фармацевтичната индустрия в България взеха участие в уебинара на БАЛИ, на тема „Паралелната търговия – аспекти – настоящи и бъдещи възможности в паралелната търговия в България”, който се проведе на 2 април 2021 г.


Parallel Trade | Pro bono Digital event | April 02, 2021| 2021 BADI`s member only
Program | Registration form | CV Lectors | Pictures| Pressrelease
28/01/2021

Vaccines & COVID - 19 | Про боно уебинар за членове БАЛИ и БАПЕМЕД | 15:00 – 17:30 ч.
Програма | Представяне лектори | Презентации | Видео

На 28.01.2021г. се проведе про боно уебинара Vaccines & COVID-19, съвместно организиран от БАЛИ и БАПЕМЕД. За пореден път, въпреки сложната епидемична обстановка в страната, това събитие с актуална тематика стана факт, благодарение на дигитална форма на комуникация, посредством платформата Cisco Webex,  която даде възможност на над 120 участници от браншовата общност да почерпят експертни знания и ценен опит от топ лектори:

Проф. д-р Радка Аргирова представи темата: „Covid - 19 - Специфична диагностика на SARS-CoV-2“, Акад. д-р Богдан Петрунов се включи с темата: „Covid - 19 ваксините -  видове ваксини, механизъм на действие, създаван имунитет, показания и противопоказания“, Главен държавен здравен инспектор Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев разясни актуалната тема за „Covid - 19 ваксините - Програма за ваксиниране“ ,а председателят на експертната група по лекарствени регулации към Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) - д-р Маргарита Строкова, обстойно предостави информация, относно „Безопасност по данни на ЕМА“.04/12/2021
Над 110 регулаторни експерти от индустрията и регулаторните органи взеха участие в третия и последен модул от тазгодишния Курс по лекарствени регулации 2021, които се проведе в изцяло онлайн формат, на 3 декември 2021 г. Повече тук
06/11/2021

Над 100 регулаторни експерти участваха във втория модул на Курс полекарст вени регулации 2021, който БАЛИ проведе на 5 ноември 2021 г.
Сред лекторите бяха членовете за България на двата основни комитета на Европейската агенция по лекарствата - проф. Илко Гетов, МУ-София и член на CHMP, EMA и д-р Мария Попова, ИАЛ и член на PRAC, EMA. Повече за лекторите и дискусиите тук.08/10/2021

НАЙ-НОВОТО В ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНО В ХИБРИДНО СЪБИТИЕ В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ

Pharmacovigilance, Pharmacoepidemiology, Regulatory - update бяха основните топици в първия модул от Курс по лекарствени регулации 2021.
Събитието се проведе на 8 октомври 2021 г., в хибриден формат, поради действащите противоепидемични мерки в страната.
Над 70 участници научиха най-новите и актуални моменти в лекарствената безопасност от топ-реглаторни експерти в България и Германия.
Сред лекторите бяха проф. Барбара Сикмюлер, проф. Аксел Тиле, д-р Бирка Леман, д-р Ян Шафер, д-р Маргарита Строкова, д-р Даниела Чернева и проф. Татяна Бенишева.
Модератори на двете сесии от събитието бяха проф. Барбара Сикмюлер и проф. Татяна Бенишева. Повече тук

29-30.09.2021
Foundation Skills in Drug Regulatory Affairs | Training course се състоя на 29 и 30 септември 2021. Проведохме събитието в хибриден формат, за да
осигурим участие на всички заявили желание, предвид противоепидемичните COVID-19 мерки.
Лектори в тазгодишното обучение бяха д-р Маргарита Строкова, д-р Даниела Чернева, маг.фарм. Елка Бончева, маг.фарм. Валентин Копанаров, проф. Валентина Петкова и проф. Татяна Бенишева. Повече тук10/09/2021

На 10 септември 2021г., БАЛИ организира онлайн "про-боно" събитие на тема: ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, като повече от 45 човека се включиха в дискусията с най-наболели въпроси. Повече тук
04/06/2021 Семинар
Drug Regulatory Affairs – Update e-Conference | Digital event only | June 04, 2021
Program | Registration form | CV Lecturers


04/06/2021

На 04 юни 2021г. Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) проведе Годишна конференция Drug Regulatory Affairs – Update.
На събитието присъстваха водещи лектори от България и чужбина – Prof. Dr. Barbara Sickmueller от Немската асоциация за лекарствена информация /DGRA/, Karl-Heinz Loebel /Director of PharmaLex GmbH/, Dr. Birka Lehmann, Prof. Dr. Folker Spitzenberger и Dr. Marta Swierczynska от Швейцария докладваха последните новости в областта на лекарствените регулации.
Лекторите от българска страна, в лицето на д-р Маргарита Строкова, д-р Даниела Чернева и Веска Гергова от Изпълнителна агенция по лекарства, представиха актуални теми във фарма-сектора и общественото здравеопазване.
Над 100 човека - представители на фармацевтичната индустрия, организации в сектора, Фармацевтичен Факултет към МУ-София, както и специални гости от ИАЛ взеха участие в е-конференцията Drug Regulatory Affairs – Update.


02/04/2021

Над 90 представители на фармацевтичната индустрия в България взеха участие в уебинара на БАЛИ, на тема „Паралелната търговия – аспекти – настоящи и бъдещи възможности в паралелната търговия в България”, който се проведе на 2 април 2021 г.


Parallel Trade | Pro bono Digital event | April 02, 2021| 2021 BADI`s member only
Program | Registration form | CV Lectors | Pictures| Pressrelease
28/01/2021

Vaccines & COVID - 19 | Про боно уебинар за членове БАЛИ и БАПЕМЕД | 15:00 – 17:30 ч.
Програма | Представяне лектори | Презентации | Видео

На 28.01.2021г. се проведе про боно уебинара Vaccines & COVID-19, съвместно организиран от БАЛИ и БАПЕМЕД. За пореден път, въпреки сложната епидемична обстановка в страната, това събитие с актуална тематика стана факт, благодарение на дигитална форма на комуникация, посредством платформата Cisco Webex,  която даде възможност на над 120 участници от браншовата общност да почерпят експертни знания и ценен опит от топ лектори:

Проф. д-р Радка Аргирова представи темата: „Covid - 19 - Специфична диагностика на SARS-CoV-2“, Акад. д-р Богдан Петрунов се включи с темата: „Covid - 19 ваксините -  видове ваксини, механизъм на действие, създаван имунитет, показания и противопоказания“, Главен държавен здравен инспектор Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев разясни актуалната тема за „Covid - 19 ваксините - Програма за ваксиниране“ ,а председателят на експертната група по лекарствени регулации към Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) - д-р Маргарита Строкова, обстойно предостави информация, относно „Безопасност по данни на ЕМА“.

2020 г.

October – November 2020 | DRUG REGULATORY AFFAIRS – Update Training Course (3+1 modules)

На 11 декември 2020 г. се проведе заключителна конференция със заинтересовани страни на тема: “Предизвикателства при цени, реимбурсиране на лекарства и препоръки за подобряване на регулаторната база. Препоръки към отчетността на лекарства за болнична и извънболнична помощ”, във връзка с изпълнение на Дейност 5, по проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Конференцията се състоя изцяло в дигитален формат, с участието на над 70 представители на индустрията, неправителствени организации и академичните среди.
Повече информация за събитието в секция BADI – Beneficiary of the Operational programme Good governanceModule 4 | Pro bono  Конференция | 11 декември 2020| Digital event only | Програма

Конференция | 11 декември 2020 | изпълнение на Дейност 5, по Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.


Module 3 | November 27, 2020 | Digital event only | in 2 Sessions Session 1 with registration fee | Program | CV Lecturers


Session 2 про боно участие | Работна дискусия #2 | Програма


DRUG REGULATORY AFFAIRS - UPDATE TRAINING COURSE | Module 3 се проведе на  27 ноември 2020 г., с участието на над 85 членове на Българска асоциация за лекарствена информация. Предвид засилените Covid-19 противоепидемични мерки в България и Европа, БАЛИ проведе събитието изцяло и единствено онлайн, чрез дигиталната платформа Cisco Webex.

За да се осигури максимална професионална експертиза, знания и конкретна информация по най-актуалните теми за индустрията и обществото, специалното участие взеха експерти - лектори от ИАЛ, както и представители на индустрията от Великобритания, Швейцария и Германия, които бяха високо оценени от страна на участниците в събитието.

Работна дискусия # 2 се проведе във връзка с изпълнение на Дейност 3 – „Обмен на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на ОЗТ, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната”, по Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. На събитието бяха представени и разисквани темите “Предизвикателства пред ценообразуването,реимбурсирането и ОЗТ на лекарствени продукти в България”и “Политика за прозрачност в сектора на здравеопазването в България”,като в дискусията се включиха експерти от ИАЛ,представители на НПО и индустриятаModule 2 | November 06, 2020 | Digital event only | Program | CV Lecturers | Pressrelease | Photo Gallery„Pharmacovigilance, Part II - Regulatory Update - from Regulatory Practice” се проведе на  6 ноември 2020 г., с участието на над 100 членове на Българска асоциация за лекарствена информация. Предвид засилените Covid-19 противоепидемични мерки, БАЛИ проведе събитието изцяло и единствено онлайн.Pharmacovigilance, Part II - Regulatory Update - from Regulatory Practice” се проведе на 6 ноември 2020 г., с участието на над 100 членове на Българска асоциация за лекарствена информация. Предвид засилените Covid-19 противоепидемични мерки, БАЛИ проведе събитието изцяло и единствено онлайн. Експертизата, знания и актуалната информация, които представиха лекторите, провокираха голям интерес и отлична оценка от страна участниците в събитието.
За да осигури възможност за получаване на максимално професионална, детайлна и конкретна информация по най-горещите тема за индустрията и обществото, проф. Татяна Бенишена – председател на БАЛИ, покани проф. Надка Бояджиева, Медицински университет – София  да представи темата „Инфекцията Covid-19”, а д-р Неделина Куртелова от МБАЛББ „Света София” представи пандемията през опита на клиницистите.Module 1 | October 09, 2020 | Hybrid event | Program | CV Lecturers | Photo Gallery

На 9 октомври 2020 г., се проведе  Модул 1 от Курс по лекарствени регулации 2020, организиран от Българска асоциация за лекарствена информация.

Над 100 регулаторни експерта взеха участие в първото хибридно събитие на БАЛИ.

На 09 октомври 2020 г., се проведе Модул 1 на ежегодния Курс по лекарствени регулации  2020 | DRUG REGULATORY AFFAIRS - UPDATE TRAINING COURSE, организиран от Българска асоциация за лекарствена информация.  Повече от  100 участника се включиха  и присъстваха  на първото ни хибридно събитие – 30 души Face2Face в конферентната зала на хотел „Форум“, София, а останалите 70 – онлайн, чрез Cisco Webex - тази нова форма на комуникация дава възможност на хората да общуват свободно.
Чуждестранните лектори презентираха онлайн, а българските лектори изнесоха своите презентации на живо в зала “Централ”. На събитието присъстваха лектори от ИАЛ, начело с Мария Попова, а в първата сесия се включиха и експертите Любина Тодорова и Мери Пейчева. Водещите теми бяха RMP(CMDh –Harmonisation), RRAC activities -  update, MAH - Digital Channels, Audits and Inspections - update, Benefit-risk of medicines , PASS - aPhVMeasures & aRMMeasures.
МУ София - Фармацевтичен Факултет - Международна магистърска програма по ОЗТ с фармакоикономика-  Брошура ( срокът за подаване на документи е удължен до 15.10.2020)


14/07/2020
Про боно семинар/работна среща на тема: Ценообразуване, реимбурсиране, оценка на здравни технологии и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/бюджетни средства в България
Програма & Регистрационна форма | Пресинформация | Фотоархив

На 14 юли 2020 г., Българска асоциация за лекарствена информация проведе първата работна дискусия, посветена на Прозрачността на процесите по ценообразуване, реимбурсиране и ОЗТ в България и Германия, посветена на проект Добро управление, указан по-долу.
Дискусията беше в хибриден формат, лектори на живо в залата, както и такива, които онлайн се включиха.  Над 30 участника от членовете на БАЛИ бяха в залата. Цялата информация, вкл. и презентациите може да проследите и на линковете по-горе, както и в направление. 
BADI – Beneficiary of the Operational Programme “Good governance” - Дейност 3Събитието е част от изпълнение на проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма: „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


DRUG REGULATORY AFFAIRS ONLINE CONGRESS | MEET THE REGULATORS - VIA WEBEX PLATFORM
Program |Speakers | Pressrelease | Event Pictures |Presentations

Welcome speeches:  Dr. Daniela Daritkova, Healthcare Committee | Bogdan Kirilov, MScPharm, BDA | Prof. Assena Soimenova, BPhU |

Gratitude  letter from Prof. Rasi

Gratitude  letter from Astra Zeneka

Media publications:

The key digital event in the field of Drug Regulatory Affairs in Bulgaria & Europe! Special guests and speakers - Five Leaders of Pharmaceutical Field! Five Directors of Competent Authorities!


Directors of Competent Authorities :

 1. Prof. Guido Rasi, Executive Director of European Medicines Agency (EMA);
 2. Dr. Christa Wirthumer-Hoche, Chair of Management Board of European Medicines Agency (EMA) ; Head of the Austrian Medicines and Medical Device Agency  at AGES  - Austrian Agency for Health &Food Safety (AGES) - Austria;
 3. Susanne Keitel, Director  of European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM);
 4. Prof. Klaus Cichutek, PHD President of Paul Ehrlich Institute (PEI) - Germany;
 5. Bogdan Kirilov, Executive Director of Bulgarian Drug Agency (BDA) - Bulgaria;

15/05/2020
ПРО БОНО УЕБИНАР REGULATORY UPDATE | COVID-19 | FOURTH EDITION, начало 14:00 ч.
Програма


30/04/2020
ПРО БОНО УЕБИНАР REGULATORY UPDATE 30 април 2020, четвъртък, начало 14:00 ч.
Програма
Презентации: публикувани в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020

16/04/2020
REGULATORY UPDATE WEBINAR – Part II, начало: 14:00 ч.
Програма
Презентации: публикувани в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020

10/04/2020
REGULATORY UPDATE WEBINAR – Part I, начало: 14:00 ч.
Програма
Презентации: публикувани в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020


03/04/2020
Добра Дистрибуторска Практика (GDP) - Webinar, начало: 14:00 ч.
Програма
Презентации: публикувани в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020


31/03/2020
Регулаторни новини от ЕМА, относно COVID 19 – Част II - Webinar, начало: 14:00 ч.
Програма
Презентации: публикувани в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020


30/03/2020
Регулаторни новини от ЕМА, относно COVID 19 – Част I - Webinar, начало: 14:00 ч.
Програма
Презентации: публикувани в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020


27/03/2020
Здравословно хранене в условия на извънредна ситуация - Webinar, начало: 16:30 ч.
Презентация: публикувана в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020


25/03/2020
Webinars Test Presentation – Глобалното затопляне, начало: 16:30 ч.
Презентация: публикувана в затворената страница, достъпна само за членове БАЛИ 2020

2019 г.


Bulgarian Association for Drug Information 2019


 • 21 ноември 2019 г. – Life Cycle Management – Variations, Intensive Training Course
 • Продължителност: 9:00 - 1:00 PM
  Регистрацията отваря в 8:30 ч. ; Програма
  Място на провеждане:  Хотел Даунтаун, бул. Васил Левски 27, София

 • 21 ноември 2019 г. – HTA and monitoring the effectiveness of the therapy after placing on the market, Intensive Training Course
 • Продължителност: 1:00 PM - 5:30 PM
  Регистрацията отваря в 12:30 ч.; Програма
  Място на провеждане: Зала Перла, Хотел Даунтаун, бул. Васил Левски 27, София.

 • 22 ноември 2019 г., Модул 3 – Regulatory Affairs – Update - курс по лекарствени регулации. Място на провеждане: Хотел Форум София, бул. "Цар Борис III" № 41, Зала Централ; Програма

Програма 2019 - тук

 • 8 ноември 2019 г., Модул 2 – Pharmacovigilance, Part II  - курс по лекарствени регулации. Място на провеждане: Хотел Форум София, бул. "Цар Борис III" № 41, Зала Централ, Регистрационна форма: тукПрограма
 • 3 oктомври 2019 г. –Pharmacovigilance Inspections in (Pre and Post marketing) Safety Surveillance of Medicinal Products!

Място на провеждане: зала 2, УМБАЛ "Света Екатерина" , бул. Пенчо Славейков No 52A, София
Регистрацията отваря в 12:30 ч.


 • 06.06.2019 г. – Конференция- Patents and Data Exclusivity of Medicinal Products; Variations:
 • View of Industry - Update; View of Competent Authorities - Update; Document Management System of Medicinal Products; Oncology development of Medicinal Products – Challenges; HTA changes in Bulgaria and HTA EU Landscape; Medical Devices – Regulation EU 2017/745 – Update.

  Място на провеждане: Аула “Максима”, УМБАЛ “Света Екатерина”,

  бул. Пенчо Славейков 52А,София

  Програма: тук

 • 19.04.2019 г. – Foundation Skills in Regulatory Affairs, Introduction in marketing authorization procedures, market access of medicinal products, One Day Face to Face Training Cours. Програма: тук

Място на провеждане: зала 2, УМБАЛ “Света Екатерина”, бул. Пенчо Славейков 52А, София
Начало: 9:00 ч.
Регистрация: 8:30 ч.

 • 08.04.2019 г. – GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE – ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА), One Day Training Course 2019

Програма и регистрационна форма при запитване на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it !

Място на провеждане: зала 2, УМБАЛ “Света Екатерина”, бул. Пенчо Славейков 52А, София

Начало: 9:00 ч.

Регистрация: 8:30 ч.

 • 29.03.2019 г. – Семинар - Manufacturing: QP - Introduction, ICH Guidelines, Manufacturing:

QP main responsibilities and challenges, PIC – Update, BDA Drug Database – Update, Bulgarian            Drug Legislation - Update;

Free for BADI members 2019

Място на провеждане: Хотел Форум София, бул. “Цар Борис III” № 41, Зала Централ

Повече информация за събитието: ТУК

Програма  | ЛекториEducational Events

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Social Events

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


2018 г.

Introduction to Regulatory affairs, medical information and market access (HTA) – Foundation Skills in Medical Information 2018, training course, 26.09. – 28.09.2018,

начало 9:00 ч. УМБАЛ „Св. Екатерина“

гр. София 1431 бул. Пенчо Славейков № 52А, зала 2

Програма | Регистрация