Становища 2023 г.

Уважаеми колеги, на 27.01.2023г. БАЛИ изпрати до Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазването свое становище, във връзка с предстоящото разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 48-354-01-22, както следва: Становище


Становища 2020 г.

Уважаеми колеги, на 19.08.2020 г. БАЛИ изпрати до Министерство на здравеопазването  свое становище, относно Проект на Наредба за определяне на условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на територията на Република България, както следва: Становище

Становища 2019 г.

Уважаеми колеги, на 17.03.2019 г. БАЛИ изпрати до Министерство на здравеопазването свое становище, относно проект на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, с отразени коментари, мотиви и предложения на членове на Асоциацията, както следва: Становище

Становища 2018 г.

Уважаеми колеги, на 23.04.2018 г. БАЛИ изпрати до Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазването, свое становище, относно предложения на народни представители за изменение и допълнение на ЗИД на ЗЛПХМ, №702-01-57/20.12.2017 г., публикуван на сайта на МЗ, както следва: Становище
Уважаеми колеги, на 31.01.2018 г. БАЛИ изпрати до Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазването, три свои становища по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20.12.2017 г., както следва:

1. Становище, относно ЗИД на ЗЛПХМ от 20.12.2017 г., в направление “Проекторазпоредби за паралелен износ

2. Становище, относно ЗИД на ЗЛПХМ от 20.12.2017 г., в основно направление “Милосърдна употреба

3. Становище, относно ЗИД на ЗЛПХМ от 20.12.2017 г., в основно направление “Клинични изпитвания


Становища 2017 г.

  • Уважаеми колеги, на 08.11.2017 г. БАЛИ изпрати до Народното събрание на РБ, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, БЛС, БФС, БГФармаА и ARPharM свое Становище, във връзка със законопроект за бюджет на НЗОК за 2018 г. 
  • Уважаеми колеги, на 24.08.2017 г. БАЛИ изпрати до министъра на здравеопазването приложения към ЗИД на ЗЛПХМ, публикуван на 10.08.2017 г. на сайта на Министерство на здравеопазването.
  • Уважаеми колеги, вижте консолидирана версия на  ЗЛПХМ със законопроект на МЗ от 17.08.2017 г. Всички предложения на МЗ са интегрирани.


Становища 2016 г.

Становища 2015 г.

Становища 2011 г.