ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 12.06.2007 г. Обн. ДВ. бр.46 от12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.110 от30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.41 от2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от16 Октомври 2009г.,изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г, изм. ДВ бр.39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ бр.60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 54  от 17 юли 2012 г. доп. ДВ бр. 84 от 2 ноември 2012 г., изм ДВ бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ  бр.38 от 26 май 2015г., изм. ДВ бр. 14 от 19 февр. 2016г., изм. ДВ бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм. и доп. ДВ  бр. 84 от 12 октомври 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. ДВ бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. ДВ бр 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 28 юли 2020 г.