Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В сила от 03.10.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм.ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм.ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр. 98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011 г.,изм. ДВ. бр.60 от 5 август 2011 г, изм. ДВ. бр.61 от 9 август 2011 г, изм. и доп. ДВ. бр. 83 от 30 октомври 2012 г.  изм. ДВ бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм. ДВ бр. 68 от 02 август 2013 г, изм. ДВ бр. 109 от 20 декември 2013 г.,изм. ДВ бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. ДВ бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. ДВ бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм. ДВ бр. 58 от 18 юли 2017 г, изм. и доп. ДВ бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. ДВ бр. 92 от 17 ноември 2017 г., доп. ДВ бр. 1 от 2 яниуари 2018 г., изм. ДВ бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 84 от 12 октомври 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. ДВ бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. ДВ бр. 60 от 7 юли 2020 г. изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. ДВ бр. 102 от 23 декември 2022 г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.