Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

В сила от 01.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г, изм. и доп. ДВ бр. 60 от 7 август 2012г., изм. ДВ бр. 15 от 15 февруари 2013 г. , изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. ДВ бр. 17 от 26 февруари 2019 г. изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.