ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от4 Август 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002 г., доп. ДВ. бр.74 от30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.107 от15 Ноември 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.97 от23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.,изм. ДВ.бр.99 от 16 Декември 2011г.,изм.ДВ.бр.100 от 20 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ.бр.38 от 18 май 2012г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., доп. ДВ бр. 4 от 15 януари 2013 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм и доп. ДВ бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм, ДВ бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп. ДВ.бр.18 от 4 март 2014 г,изм.  ДВ. бр.35 от 22 април 2014г, изм. и доп. ДВ.бр. 54 от 1 юли 2014г, изм. ДВ бр. 13 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. ДВ бр. 61 от 11 август 2015г., изм. и доп. ДВ бр 72 от 18 септ. 2015 г., доп. ДВ бр. 79 от 13 окт. 2015г, изм. и доп. ДВ бр. 98 от 15 декември 2015 г.,изм. ДВ бр. 102 от 25 декември 2015 г., изм. ДВ бр. 20 от 15 март 2016 г., изм. ДВ бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. ДВ бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. ДВ бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. ДВ бр. 30 от 3 април 2018 г., доп. ДВ бр. 40 от 15 май 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 77 от 18 септ. 2018 г., доп. ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм.  ДВ бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г., изм. ДВ бр. 101 от 27 декември 2019 г., доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 28 юли 2020 г. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.